Drevené okná a dvere - eurookná a dvere

Drevené eurookná alebo plastové, či hliníkové?
Informácie, diskusia, porovnania, typy a triky, typové rozdelenie

renovácia okien
Renovácia drevených euro okien

Kedy je potrebná renovácia drevených okien?


Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď, závisí to od viacerých okolností:
- akým náterom bolo drevené okno ošetrené,
- na ktorú svetovú stranu je okno orientované,
- ako je eurookno zabudované do stavby,
- v akom prostredí je okno umiestnené,
- ako pravidelne je okno ošetrované.

Všetky tieto parametre významne vplývajú na životnosť ochranného náteru dreveného okna. V súčasnosti používané systémy hrubovrstvých lazúr firmy Adler - Werk Lackfabrik sú navrhované ako generačné systémy. Ich teoretická životnosť sa pohybuje v rozmedzí 15 - 25 rokov.


S tohto môžeme vyvodiť aj čas, kedy by sa renovácia mala začať vykonávať. Na drevených oknách ošetrených jednými z prvých hrubovrstvých lazúr treba vykonať renováciu už v súčasnosti.
Poznatky z praxe však často ukazujú, že u okien ošetrených hrubovrstvými lazúrmi firmy Adler - Werk, na ktorých bol pravidelne vykonávaný servis, netreba renováciu vykonať, pretože lazúry stále spĺňajú požiadavky na ne kladené. Uvedený časový údaj je preto do značnej miery teoretický, jeho hodnota sa s pravidelnou údržbou mnohonásobne zvyšuje, závisí však od vyššie popísaných parametrov.

Ak došlo k mechanickému poškodeniu náteru, je nekompaktný a miestami sa oddeľuje od podkladu, treba urýchlene vykonať renovačný náter.

Ako urobiť správne renovačný náter na drevené okná?
Na začiatku treba zhodnotiť, v akom stave je starý ochranný náter a rozhodnúť sa, aký renovačný náter (alebo postup renovácie) bude použitý.

 

Postup renovácie pri silnom poškodení okien s krycími nátermi:
- odstránenie nepriľnutého pôvodného náteru škrabkou,
- zdrsnenie podkladu a časti kompaktného náteru brúsnym papierom,
- vrstva krycieho impregnačného náteru Adler Pullex IG-Renovierfarbe,
- dve vrstvy lazúry Adler Pullex Renova vo zvolenom farebnom odtieni,
- vrstva krycieho impregnačného náteru Adler Pullex IG-Renovierfarbe,
- dve vrstvy lazúry Adler Pullex Renova vo zvolenom farebnom odtieni.

 

Máte skúsenosti s renováciou? Poraďte nám!