Drevené okná a dvere - eurookná a dvere

Drevené eurookná alebo plastové, či hliníkové?
Informácie, diskusia, porovnania, typy a triky, typové rozdelenie

eurohranol
Porovnajte plastové okná a drevené eurookná

Kvalita eurookien sa ukazuje v detaile. 

Okná z dreva alebo plastu?

Spolu s plastovými profilmi patria drevené okná k najpoužívanejším pri výstavbe alebo rekonštrukcii nielen u nás. Reprezentujú tradičný materiál, ktorí používajú stavebníci už storočia, preto je jeho opodstatnenie aj v súčasnosti logické. Pôvodné technológie prechádzali zákonitým vývojom, reagovali na stále sa zvyšujúce technické nároky a súčasným vyústením najmodernejších technologických postupov je drevený okenný profil, ktorý je širokej verejnosti známy pod názvom eurookno. Ako už napovedá označenie, je to systém spĺňajúci štandardy v krajinách západnej Európy, a to aj úžitkové a technické, aj estetické. A s prihliadnutím na kvalitu produktu je dnes aj jeho cena na trhu adekvátna.

Prednosti a výhody drevených okien

1) Drevo je ekologický materiál -  Za súčasných výrobných podmienok majú drevené okná najvýhodnejší ekoprofil.    

2) Drevo je materiál s ľahkou údržbou - Nie je potreba okná pravidelne natierať. Nový náter drevených eurookien by sa mal prevádzať podľa poveternostných vplyvov len s tým účelom, aby bol zachovaný ich stály a dobrý vzhľad. 
Oproti tomu plastové okná na seba viažu (vďaka svojim elektrostatickým vlastnostiam) nečistoty z ovzduší v takej miere, že sa na rozdiel od drevených okien pomocou dažďa vôbec sami neočistia a musia sa nákladne umývať.    

3) Drevo je veľmi dobrý tepelný izolačný materiál -  Najväčší vplyv na tepelnú izoláciu majú transmisná tepelná a vetracia tepelná potreba. Hodnota transmisnej tepelnej potreby je vyjadrená K - hodnotou. Obsiahle merania preukázali, že K - hodnota dreva ihličnanov je 1,6 W/m2K. U jedno a viackomorových plastových profilov bola nameraná K - hodnota a to v náväznosti na typ komory v rozmedzí 1,6 – 2,3 W/m2K. Tieto dobré tepelno - izolačné hodnoty dreva zamedzujú i vyžarovaniu chladu okenných rámov a tým i vzniku orosenia.    

4) Ochrana pred hlukom  - Kto sa dnes v oblasti okennej techniky zaoberá dôležitým problémom ochrany pred hlukom ,ten veľmi rýchle zistí, že profily z dreva ihličnatých stromov tlmia hluk o mnoho lepšie než profily plastové. S použitím špeciálnych skiel je možné dosiahnuť i zvukovú izoláciu s hodnotami vyššími než 52 dB.    

5) Drevo pri požiarnej ochrane -  Pri plne rozvinutom požiari sa chová drevo so svojimi vlastnosťami ekologickej suroviny veľmi priaznivo. Vďaka svojej veľmi nízkej tepelnej vodivosti (u dreva z ihličnanov 0,15 W/m2K) prebieha tepelná vodivosť v dreve 400x pomalšie ako v prípade kovu a zhruba 1400x pomalšie než u hliníku.    

6) Opravy -  Po mnohých rokoch denného používania sa prirodzene objavujú chyby, ktoré byť odstránené. Opravy sa u drevených oknách prevádzajú bezproblémovo. Kovanie, ktoré bolo vďaka neodbornému zachádzaniu vytrhnuté, je možno bez veľkých nákladov opäť upevniť. Opravy je možné prevádzať vlastnou pomocou, jak je to pri drevených oknách bežné.

7) Tepelná rozťažnosť  -  Pri termickom zaťažení  zostává forma drevených okien stabilná. Okenný rám sa v lete pri slnečnom žiarení ohrieva až na 80?C. Pritom dochádza k rozťahovaniu rámového materiálu, čo môže spôsobiť i netesnosť okien. Drevo má medzi okennými stavebnými materiály najnižší koeficient tepelné rozťažnosti.  

Informácie sme čerpali zo stránky: www.dv-interier.sk
 

Drevené vchodové a interiérové dvere

Eurookná,  sú charakteristické svojimi mäkkými tvarmi, ide o tzv. SOFT-LINE R6 Euro 68 a Euro V-78 profily. Okná týchto profilov sa vyznačujú jednak modernými líniami, ale aj svojimi dobrými vlastnostami, kde zaoblené prevedenie vonkajších profilov, spolu s hliníkovou okapovou lištou zaručuje dokonalý odtok daždovej vody, co v nemalej miere predlžuje životnost dreveného okna.

 

Štandardným prvkom drevených eurookien je, okrem základného aj prídavný tesniaci profil po celom obvode okna, cím sa zvyšujú lepšie teploizolacné ako aj zvukovo-izolačné vlastnosti. Pre povrchovú úpravu eurookien sa používajú ekologicky nezávadné, vodou rieditelné glazúry nemeckej znacky.

DVERE Z EUROHRANOLOV

Drevené okná aj euro interiérové dvere je možné robiť na mieru. Všetky interiérové dvere sú v ponuke aj s obložkovými zárubňami v rôznych prevedeniach. V ponuke sú ďalej rôzne posúvacie mechanizmy pre interiérové dvere.

Exteriérové dvere

Vchodové dvere by mali byť vizitkou každého domu a do značnej miery ovplyvňujú jeho celkový vzhľad. Pri výrobe exteriérových dverí sa používa lepený hranol, ktorý zabraňuje deformácii výrobku, výplň dverí je vyrobená z masívneho dreva a sendvičových PUR výplní. Drevené dvere sú štandardne osadené tromi závesmi a zámkom s vložkou uzamykajúce dvere v štyroch bodoch.